På denne siden finner du en del om naturvitenskap i dag, men også hva slags forskning som gjøres på samfunnsvitenskapelige spørsmål. Mennesket og forskningen går hånd i hånd, og begge er på vei fremover i en rasende fart. Selv om vi blir flere og flere, og det oppstår nye kriser, er det et sted det ikke er noen krise, nemlig i forskningen. Den går kun fremover. For å kunne snakke om forskning uten å gå inn på et ekstremt bredt og dypt nivå, må man snakke om den nye forskningen som skjer, og som igjen kan være med å utvikle nyere forskning. På denne siden har vi samlet noen av de viktigste nye forskningsresultatene innen felt som biologi, romfart, teknologi, data og medisin.

Moderne vitenskap er vanligvis delt inn i noen få, ganske vide og generelle begreper og fagfelt. Eksempler på disse er naturvitenskap, som studerer den materielle verden, samfunnsvitenskap, som studerer mennesker og samfunn, og de formelle fag, som for eksempel matematikk. De formelle vitenskaper blir ofte ekskludert fordi de ikke er avhengige av empiriske observasjoner. Felt som ingeniør og medisin kan også anses å være anvendt vitenskap. Forskning i sin opprinnelige forstand er et ord for en type kunnskap, snarere enn et spesialisert ord for jakten på slik kunnskap.

Det meste av det du leser i avisen er et resultat av forskning og research i en eller annen forstand. På denne siden vil du finne noe lignende, en mer tabloid versjon av de forskningsresultatene som er gjort. Men når alt kommer til alt er det jo resultatene som er viktige.