Forskning på romfart – Mars del 1

Vi skal til Mars! Men hvor langt har vi egentlig kommet?

Mars One er den non-profit-stiftelsen som har kommet lengst i målet om menneskelig liv på Mars. Det er fortsatt et stykke igjen, i all hovedsak økonomisk, men vi nærmer oss. De har et mål om å etablere en permanent bosetning på Mars. Det vil si at de menneskene som fraktes opp, må etablere et liv der, og aldri komme tilbake. Dette er det en økonomisk grunn til. De må også da jobbe med alt som kan skaffe dem ressurser, for eksempel ved å dyrke mat. Det første ubemannede romskipet drar i 2020, men de første som drar for å bli, drar ikke før om 10 år, i 2026. Mars One er et globalt initiativ med mål om å gjøre dette til alles reise. De kommer til å la oss følge reisen og personene gjennom kameraer, nesten som en realityserie. Snakk om kvalitetsdrama. Mars One muliggjør store steg for menneskeheten.

Research on SpacePermanent bosetting krever bruk av teknologi, som ikke er vesentlig forskjellig fra eksisterende systemer. Maskinvaren som trengs må være konstruert, bygd og testet grundig, men teknologien finnes allerede. Alt utstyr vil bli utviklet av tredjepartsleverandører og integrert i sine etablerte anlegg. Mars One har besøkt store leverandører og produsenter over hele verden for å diskutere kravene, budsjettet og tidslinjer med sine ingeniører og forretningsutviklere. Den nåværende oppdragsplanen ble komponert på grunnlag av tilbakemeldinger i disse møtene. Dette er foreløpige resultater som må forbedres ved idéskisser. De første skissene er allerede gitt til en leverandør.

Oppdraget består av følgende primære maskinvarekomponenter

  • Mars Landing Modul: Mars One vil sikre landingsmoduler fra en av de mest erfarne leverandørene i verden, for eksempel Lockheed Martin. Lignende ‘landere’ vil bli utstyrt for å utføre forskjellige funksjoner.
  • Energi: Støtteenheter som genererer energi, vann og pusteluft for oppholdet i verdensrommet, før landing.
  • Transport av mat, solcellepaneler, reservedeler og andre komponenter.
  • Sende rovers til overflaten av Mars.
  • Utstyr som gjør så folk kan gå rundt på Mars.