Forskning på medisin i dag

Research on medicineTradisjonell medisin (også kjent som urfolk eller folkemedisin) omfatter at kunnskapssystemer utvikles gjennom generasjoner innenfor de ulike samfunn før moderne medisin kan finne sted. Verdens helseorganisasjon definerer tradisjonell medisin som “summen alle de kunnskaper, ferdigheter og praksis basert på teorier, tro, og erfaringer fra urfolk til ulike kulturer, enten forklarlig eller ikke, brukes i vedlikehold av helse samt som i forebygging, diagnosesetting, forbedring eller behandling av fysisk og psykisk sykdom”.

De to mest banebrytende medisinene fra 2015

Abilify er antipsykotisk medisin, som har vist overlegen antipsykotisk behandling og effektivitet i flere tester gjort på schizofrene, en sykdom som alltid har vært vanskelig å helbrede, og som regnes som den kanskje verste psykiske lidelsen et menneske kan ha.

Humira – I september 2014 godkjente FDA et nytt legemiddel til behandling av pasienter i alderen 6 år og eldre med moderat til alvorlig aktiv Crohnssykdom som har respondert dårlig til vanlig behandling.

I år har forskere funnet en kur for alle virus. Det vil si at om noen år kan vi faktisk slippe å være syke som følge av virus. Det sier litt om hvor langt vi har kommet, og ikke minst kommer til å komme. Det er grunnlag for å tro at forskere vil finne effektive medisiner og behandlingsmetoder mot flere krefttyper enn vi har i dag, i nær fremtid. Allikevel er det selvsagt mange sykdommer vi ikke kommer til å kunne helbrede før om mange hundre, kanskje tusenvis av år. Kanskje aldri. I tillegg har forskningen kommet svært langt når det kommer til å fikse på kropper for å gjøre dem sunnere. For eksempel er det mange mennesker som ville dødd av fedme som nå kan få effektiv fett-suging, og installert noe i magen som gjør at de ikke kan spise like mye som før. Da krymper magesekken og de får mindre lyst på mat.