Dagens forskning på kreativitet i menneskehjernen

Det har lenge vært stridighet over hvorvidt kreativitet er arvelig eller noe man kan lære. Nyere forskning viser nå at de 10% som mange har ment er arvelige, er for få. En ny studie identifiserer gen-varianter og baner i hjernen som bidrar til komposisjon og arrangement hos trente individer. Studien anslår andelen arvet som 30% for disse karaktertrekkene. Gener knyttet til komponering og arrangering foreslår at dette har med lillehjernen kjent for å påvirke informasjon og hukommelse, og at dette en fellesnevner for disse kognitive aktivitetene og egenskapene.

Spørreundersøkelsen, som tok sted i Finland, viste at enkeltpersoners kreative musikkrelaterte aktiviteter er mer vanlig hos unge generasjoner. Det kan være en reaksjon av endring i tilgjengeligheten av musikk eller musikkpedagogikk i samfunnet.

research on creativityDen genetiske studien påpekte at genomiske varianter knyttes til evnen til å komponere, arrangere musikk, og annen kreativ aktivitet. Data som hovedsakelig består av familier inkluderte nesten 300 musikalsk utdannede deltakere. Halvparten av dem fikk arrangere og/eller komponere musikk. Studien kan avsløre informasjon om ens lyster til å være musikalsk kreativ. Å skrive musikk, altså å lage noe eget, var knyttet til kromosom 4, som tidligere har vært knyttet til musikalske evner. Flere hjernerelaterte gener inkluderer SNCA-genet, som har vist å aktivere etter å lytte eller spille musikk. Å komponere knyttes til lillehjernen, og fremmer teorien om at musikalitet knyttes til hukommelse og læringsevne. Lillehjernen har tidligere vært kjent som viktig for arbeidsminnet og rytme. En annen del av lillehjernen var knyttet til å arrangere. Studien er knyttet til kromosom 18. Denne regionen omfatter flere hjernerelaterte gener som cadherins. Det er altså viktig å klare å skille mellom musikalitet, altså at man er flink til å forstå sammensetninger, og det å klare å skape disse sammensetningene selv.

Forskningen innfører et nytt biologisk synspunkt å studere kreativitet og hjernefunksjoner knyttet til skapende virksomhet på. Den genetiske bakgrunn av musikalsk kreativitet er tilsynelatende felles virkning for flere gener og deres genetiske veier. Dette er et lite gjennombrudd med tanke på hva slags teorier man har hatt tidligere.