Forskning innen biologi – del 2

Forskere har funnet ut at neandertalerne var brede og hadde sterke, solide skjelett Dette gjør at de skiller seg en del fra oss rent biologisk. Hvis en neandertaler skulle sette seg ned ved siden

Dagens forskning innen datateknologi – VR

Virtual reality (VR) er et kunstig miljø skapt med programvare som er presentert for brukeren slik at han ser alt som om det er et virkelig miljø. På en datamaskin, virtuell virkelighet oppleves primært

Dagens forskning innen biologi

Interessant forskning fra 2015/16 Klimautslipp og forurensing er en uendelig viktig del av biologien i dag. Fra kuers utslipp til råtnende matavfall, landbruket er en stor kilde til utslipp av klimagasser. Forskere anslår at

Forskning på medisin i dag

Tradisjonell medisin (også kjent som urfolk eller folkemedisin) omfatter at kunnskapssystemer utvikles gjennom generasjoner innenfor de ulike samfunn før moderne medisin kan finne sted. Verdens helseorganisasjon definerer tradisjonell medisin som “summen alle de kunnskaper,

Dagens forskning på teknologi – Tingenes internett

Tingenes internett (definisjon: T.I. er nettverket av fysiske objekter, kjøretøy, bygninger og andre objekter med elektronikk, programvare, sensorer og nettverkstilkobling som gjør at disse objektene for å samle og utveksle data) kan gjøre livet

Dagens forskning på kreativitet i menneskehjernen

Det har lenge vært stridighet over hvorvidt kreativitet er arvelig eller noe man kan lære. Nyere forskning viser nå at de 10% som mange har ment er arvelige, er for få. En ny studie

Forskning på romfart – Mars del 2

Rovers: To rovere vil bli sendt til Mars for å sette opp poster før menneskene kommer. En av dem vil utforske overflaten på Mars i jakten på det mest passende stedet for oppsetning av

Forskning på romfart – Mars del 1

Vi skal til Mars! Men hvor langt har vi egentlig kommet? Mars One er den non-profit-stiftelsen som har kommet lengst i målet om menneskelig liv på Mars. Det er fortsatt et stykke igjen, i